OUR PRODUCTS

สินค้าของเรา


บริษัท สยามอำพัน จำกัด นอกจากจะรับผลิตสินค้า OEM สร้างแบรนด์น้ำผึ้งแท้เกรดคุณภาพแล้ว ยังมีสินค้าน้ำผึ้งธรรมชาติแท้ 100% จัดจำหน่ายทั่วประเทศ โดยเราได้เลือกวัตถุดิบคัดสรรพิเศษจากธรรมชาติ เพื่อให้ได้น้ำผึ้งแท้  โดยไม่มีวัตถุกันเสียเจือปน 

สินค้าของเราทั้งหมด ได้รับมาตฐานการรองรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)